bildtitelOm oss

På Elektrokombi AB konstruerar och tillverkar vi apparatskåp och automatikutrustningar för kundanpassad automatisering. Vi bedriver vår verksamhet i egna lokaler.

Våra kunder

Våra kunder är i huvudsak reglerfabrikanter, el-konsultföretag, maskintillverkare, Industrier och elinstallatörer. Vi utför även rena tillverkningsuppdrag till massaindustrier, Sågverksindustrier och stålverk. I vår produktion använder vi komponenter av hög kvalitet och av välkända leverantörer.

Ombyggnad och ny-dokumentation

Vi kan även  hjälpa till vid ombyggnad och ny-dokumentation av befintliga apparatskåp t. ex. vid datorisering eller byte styrsystem. All dokumentation sker på CAD. ( Autocad/Elprocad ) Vi utför våra uppdrag enligt ett dokumenterat kvalitetssystem och miljöledningssystem. All utrustning dokumenteras och CE-märks.

Vi renritar bef. dokumentation på CAD samt flödesbilder och funktionsbeskrivningar på Ventilation/VVS.

I vårt bildgalleri kan du se bilder på produkter som vi levererat till kunder.

Elektrokombi i Gävle AB
Tele: 026-100 420
Fax: 026-141 720
E-post: info@elektrokombi.se