Välkommen till Elektrokombi! 

Elektrokombi i Gävle AB bildades 1984 av en blandning av folk inom el- och elektronikområdet. Vår affärside är att konstruera och tillverka apparatskåp och automatikutrustningar för kundanpassad automatisering.

  • Apparatskåpsbyggare som anlitas av industri, OEM-kunder, reglerfabrikanter och elinstallatörer.
  • Apparatskåpsbyggare med verksamhet i egna lokaler.
  • Apparatskåpsbyggare med erfarenhet sedan 1984.
  • Apparatskåpen dokumenteras på Autocad/Elprocad.
  • Apparatskåpen utföres enligt dokumenterat
    kvalitets och miljösystem.
  • Apparatskåpen CE-märkes och dokumenteras.

Vi renritar bef. dokumentation på CAD samt flödesbilder och funktionsbeskrivningar på Ventilation/VVS.

I vårt bildgalleri kan du se bilder på produkter som vi levererat till kunder.

Elektrokombi i Gävle AB
Tele: 026-100 420
Fax: 026-141 720
E-post: info@elektrokombi.se